Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

TRÁCH - THƯƠNG MỘT KIẾP MÁ HỒNG


       
                    Hình minh họa : trên internet

      (  Cảm tác thơ  CN )
Thương thay một kiếp má hồng
Trách thay kiều  nữ  lấy thân sinh lời.
Mua vui là cái thói đời
Hàng không đem bán, không mời ...
                                               Ai mua?
Của tiền  sao đủ sao vừa
Lòng tham mờ mắt ...đánh đùa tiết trinh
Trách ai chẳng biết giữ mình
Sống nghèo mà  sạch mà  vinh trong đời
Tấm gương giữ tiết rạng ngời
Chị Dậu , Thị Thiết muôn đời  chung soi !!!

                                                  ( 22 /10 /2012 )

       
HOA HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]