Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

KHẮC


images (16)
images


Hợp mạng mà sao lại khắc cung

Tình thơ chưa  thể viết nhau cùng
Đành treo lơ lửng câu ,vần, tứ...
Giữa chốn vô cùng ta ngắm chung!!!
                               ( Đêm 22 /10/2012  )

HOA HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]