Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

TRỞ VỀ           
Quy y  để khỏi bận lòng
Rời xa thế tục thoát vòng lao lung
Những mong  rũ sạch bụi trần
Mà sao vẫn đợi ,vẫn mong, vẫn chờ
Khuya về cứ ngẫn cứ ngơ
Sáng ra lại cứ thẩn thơ nhớ gì
Thôi thì  trả lại thanh y
Giã từ cửa  Phật  tôi  đi  theo người.!

          

                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]