Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

KHOẢNG CÁCH


Anh không là trăng thu
Mà em làm bến nước.
Trăng làm sao hiểu được
Nước đục ,trong thế nào?

Anh không phải trời cao
Mà em là ngọn gió.
Gió làm gì hiểu rõ
Trời bao nhiêu tầng cao?

Trăng xinh cần bến nước
Gió lộng cần trời cao

em - anh
Tại sao
vẫn không gần nhau được ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]