Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

ANH CHẲNG BAO GIỜ GIẬN BÉ ĐÂU


IWsZbI.cckKmfQO6hIfy7g

Anh biết bây giờ ta mất nhau
Sông Ngân cách trở tự hôm nào
Bến thương gần đấy mà xa lắc
Trông mãi sao mà chẳng thấy nhau.
         
                 *      *
                     *Anh chẳng thể nào quên bé đâu
Nhớ mỗi lần phôn nhớ lời chào
Nhớ mỗi đêm về trông đến chát
 Sóng lòng cứ dậy cứ xôn xao !

           *       *
               *


Anh chẳng bao giờ thay đổi đâu
Vẫn yêu như thưở buổi ban đầu
Nhớ nhung phương ấy từng đêm vắng
Thơm mãi nụ hồng ai  đã trao !

               *       *
                   *
 

Anh sẽ chẳng bao giờ giận bé đâu
Giận bé làm chi để bé sầu
Môi bé cười lên cho đời thắm
Mơ hồng sẽ đến mỗi đêm thâu !

               (  01 /11/ 2012 )


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]