Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

TRÁCH TRĂNG
Khuôn vàng giấu  kín  đầu non

Khe hồng lồ lộ   phơi ngang  giữa Trời .

Lượn lờ  chi rứa ...

                       Trăng ơi!

Để ta chuếnh choáng trong  Đời vì  say ! 1 nhận xét:

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]